MAARSCHALKERWEERD & ZOON

Rotterdam - RK St. Luciagesticht

Bennebroek - RK St. Luciaklooster

Bergen - RK Petrus & Pauluskerk

home >orgeloverzicht

afbeelding 1: situatie tweede helft 20e eeuw

afbeelding 2: situatie 2007

 

Gezocht

Foto's van het orgel in Rotterdam en op de orgelgalerij in Bennebroek

Geschiedenis

Op 4 oktober 1900 plaatste de firma Maarschalkerweerd & Zoon een nieuw mechanisch twee klaviers orgel in de kapel van het klooster St. Lucia van 'de zusters Franciscanessen van Bennebroek'. Het archief van de firma Maarschalkerweerd & Zoon vermeldt geen orgel voor de plaats Bennebroek, maar wel voor het St. Luciagesticht aan de Coolsingel in Rotterdam, ingewijd in oktober 1900. Daar hadden de Zusters Franciscannessen van Bennebroek hun moederhuis. In 1919 kochten deze het pensionaat 'Sacre Coeur' met de bijbehorende kapel in Bennebroek en verhuisden daarheen in 1920 hun moederhuis. De kapel in Bennebroek van de franse architect Paul Vilain dateert uit 1900 en is opgetrokken in een neo-stijl met eenvoudige rondbogen; de kast van het orgel is echter zuiver neo-gotisch. Dit werpt bij mij de hypothese op, dat het orgel voor Rotterdam is gebouwd en later, mogelijk rond 1920, naar Bennebroek is verhuisd. Het zou daar eerst op de orgelgalerij achter in de kerk zijn geplaatst en in tweede helft van de vorige eeuw beneden rechts in een nis zijn opgesteld. Hierbij moest het front los van het binnenwerk opgesteld en werden delen van de tractuur gewijzigd. Nadat het klooster in 2007 zn deuren moest sluiten, vond het instrument in hetzelfde jaar onderdak in de H. Petrus & Paulus kerk in Bergen als koororgel. Het werd gerestaureerd, front en kast werden herenigd en het kreeg op het pedaal een Subbas 16 vt. De tractuurwijziging is hierbij ongemoeid gelaten. De werkzaamheden werden uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van Hans Martin van Orgelbouw Alkmaar. Interessant is dat de firma Maaschalkerweerd & Zoon in 1900 twee orgels bouwde met geheel dezelfde disposities als die van het St. Luciaklooster. Dit betreft een instrument voor de Zusters te Woerden, ingewijd op 15 februari 1900, en een dat mogelijk op voorraad is gebouwd of waarvan de opdrachtever zich heeft teruggetrokken. In 1906 werd dit orgel alsnog verkocht aan de St. Johannes de Doperkerk in Meddo.

Dispositie 1900

Kastontwerp: Maarschalkerweerd & Zoon

Pedaal C-f: aangehangen aan Manuaal I

Manuaal I C-f''': Prestant 8 vt, Bourdon 8 vt, Viola di Gamba 8 vt, Melofoon 4 vt

Manuaal II C-f''': Holfluit 8 vt, Aeoline 8 vt, Fluit-dolce 4 vt

Koppels: I+II

Crescendokast: -

Speelhulpen: -

Tractuur: mechanische sleepladen

Winddruk: 80 mm

Bijzonderheden: Bourdon 8 vt discant is Flte harmonique 8 vt, Gamba 8 vt vanaf c

Dispositie 2007

Pedaal C-f: Subbas 16 vt, aangehangen aan Manuaal I?

Manuaal I C-f''': Prestant 8 vt, Bourdon 8 vt, Viola di Gamba 8 vt, Melofoon 4 vt

Manuaal II C-f''': Holfluit 8 vt, Aeoline 8 vt, Fluit-dolce 4 vt

Koppels: I+II

Crescendokast: -

Speelhulpen: -

Tractuur: mechanische sleepladen

Winddruk: 78 mm

Bijzonderheden: metalen Subbas 16 vt in 2007 bijgeplaatst

Bronnen

Bedrijfsarchief firma Maarschalkerweerd & Zoon

www.orgelbouwalkmaar.nl

Afb. 1: ansichtkaart collectie Philip van den Berg

Afb. 2: Michael van 't Einde (bewerkt)

eerste versie: 2010okt28, laatste wijziging: 10-04-2020

 

Philip van den Berg