MAARSCHALKERWEERD & ZOON

MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015

Donaties & Stichting

 

Donaties fiscaal extra gunstig

 

Culturele ANBI status: giften aftrekbaar - De Belastingdienst merkt de Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften extra gunstig aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor meer informatie zie de ANBI pagina's op de website van de Belastingdienst. Wij hopen dat dit een extra reden is om onze activiteiten financiŽel te steunen.

 

Op 28 juni is bij notaris Veldhuizen Beens van de Castel te Amersfoort opgericht de Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015, gevestigd aan de Rogier van Otterloolaan 75, 3604 BG te Maarssen, rsin/fiscaal nummer 854 235 693, KvK nummer 611 655 49 en bankrekening NL73 INGB 0006 6582 41, Email: maarschalkerweerd2015 [at] gmail [punt] com.

 

De Stichting 'MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015'

 

Doelstelling - De Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 heeft tot doel om in 2015, het 100-ste sterfjaar van de orgelbouwer MichaŽl Maarschalkerweerd, het culturele erfgoed van deze bouwer zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de interesse hiervoor te vergroten, en de orgelcultuur rond de instrumenten uit de romantiek in het algemeen en van MichaŽl Maarschalkerweerd in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door diverse activiteiten met betrekking tot genoemde orgelbouwer zelf te organiseren, door diverse kerken, orgelkringen, organisten, koren, media, en andere betrokkenen aan te zetten deze te organiseren, door hun samenwerking te stimuleren en door genoemde activiteiten inhoudelijk te ondersteunen, Dit betreft activiteiten als concerten, orgelexcursies, opnames, tentoonstellingen, orgel- en muziekhistorisch onderzoek, symposium/presentaties, radio-uitzendingen, en dergelijke ondersteund door presentie op internet en in relevante nieuwsmedia. Het herdenkingsjaar kent drie verschillende hoofdactiviteiten:

 

         Maarschalkerweerd Muziektour waarin alle concerten en excursies rond Maarschalkerweerd-orgels worden opgenomen en een aantal nationale concerten centraal staat.

         Tentoonstelling ĎMaarschalkerweerd geŽxposeerd í Nikolaikerk te Utrecht en Museum Elburg i.s.m. het Nationaal Orgelmuseum.

         Symposium ĎMaarschalkerweerd: MaÓtre, Meister of Meester?í te Utrecht.

 

Presentatieplan, Beleidsplan, Begroting & Jaarverslag - Onze plannen en de resultaten zijn gedocumenteerd in een presentatieplan met slides in kleur en zwart wit, een beleidsplan, een begroting, het jaarverslag van 2014 het jaarverslag van 2015 en het jaarverslag van 2016.

 

Bestuur - Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

         Cintha de Vreede - lid, verantwoordelijk voor communicatie

         Ton Mulder - penningmeester en secretaris

         Paul Houdijk - lid to 14 december 2015, verantwoordelijk voor het symposium

         Philip van den Berg - voorzitter, initiator, verantwoordelijk voor de tentoonstelling, muziektour en website

 

Beloningsbeleid - Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders, anders dan werkelijk gemaakte kosten.

 

 

laatste wijziging: 2017feb18

 

© Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015