MAARSCHALKERWEERD & ZOON

MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015

 

Omdat de in 2014 geformuleerde doelstellingen van de Stichting Michšel Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 allen zijn behaald (zie beleidsplan en jaarverslagen hieronder) is Stichting Michšel Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 per 31 december 2017 is ontbonden en per 15 januari 2018 opgeheven.

 

Doelstelling - De Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 had tot doel om in 2015, het 100-ste sterfjaar van de orgelbouwer MichaŽl Maarschalkerweerd, het culturele erfgoed van deze bouwer zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de interesse hiervoor te vergroten, en de orgelcultuur rond de instrumenten uit de romantiek in het algemeen en van MichaŽl Maarschalkerweerd in het bijzonder te bevorderen. Zij wilde dit bereiken door diverse activiteiten met betrekking tot genoemde orgelbouwer zelf te organiseren, door diverse kerken, orgelkringen, organisten, koren, media, en andere betrokkenen aan te zetten deze te organiseren, door hun samenwerking te stimuleren en door genoemde activiteiten inhoudelijk te ondersteunen. Dit betroft activiteiten als concerten, orgelexcursies, opnames, tentoonstellingen, orgel- en muziekhistorisch onderzoek, symposium/presentaties, radio-uitzendingen, en dergelijke ondersteund door presentie op internet en in relevante nieuwsmedia. Het herdenkingsjaar kende drie verschillende hoofdactiviteiten:

 

         Maarschalkerweerd Muziektour waarin alle concerten en excursies rond Maarschalkerweerd-orgels zijn opgenomen en een aantal nationale concerten centraal stond.

         Tentoonstelling ĎMaarschalkerweerd geŽxposeerd í Nikolaikerk te Utrecht en Museum Elburg i.s.m. het Nationaal Orgelmuseum.

         Symposium ĎMaarschalkerweerd: MaÓtre, Meister of Meester?í te Utrecht.

 

Presentatieplan, Beleidsplan, Begroting & Jaarverslag - De plannen en resultaten van de Stichting MichaŽl Maarscghalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 zijn gedocumenteerd in een presentatieplan met slides in kleur en zwart wit, een beleidsplan, een begroting, het jaarverslag 2014 het jaarverslag 2015, het jaarverslag 2016 en het jaarverslag 2017.

 

Bestuur - Het bestuur bestond uit de volgende personen:

 

         Cintha de Vreede - lid, verantwoordelijk voor communicatie

         Ton Mulder - penningmeester en secretaris

         Paul Houdijk - lid to 14 december 2015, verantwoordelijk voor het symposium

         Philip van den Berg - voorzitter, initiator, verantwoordelijk voor de tentoonstelling, muziektour en website

 

Beloningsbeleid - Er zijn geen beloningen verstrekt aan de bestuurders, anders dan werkelijk gemaakte kosten.

 

 

laatste wijziging: 2018feb21

 

© Stichting MichaŽl Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015